Zakład Pogrzebowy Stoltrum Usługi Pogrzebowe 33

Poradnik

Zgon – niezależnie od miejsca i okoliczności, w jakich następuje – właściwie zawsze stanowi pewnego rodzaju zaskoczenie dla osób, które są tego świadkami. Osoby te mogą poczuć niepewność związaną z działaniami, które powinny być podjęte. Dlatego poniżej znajdą Państwo krótki poradnik postępowania w przypadku śmierci.

 1. Zgon nastąpił w domu
  W przypadku zgonu w domu konieczne jest zawiadomienie lekarza rodzinnego lub też działającego w ramach NOL (Nocnej Opieki Lekarskiej). Lekarz po dokonaniu oględzin zmarłego wystawia kartę zgonu. Karta ta stanowi dla zakładu pogrzebowego dokument, na którego podstawie może wykonać on eksportację ciała zmarłego do chłodni. Na podstawie karty zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego uzyskać można akt zgonu.
 2. Zgon nastąpił w szpitalu lub innej placówce leczniczo-opiekuńczej
  W przypadku zgonu w szpitalu lub w innej placówce leczniczo-opiekuńczej (hospicjum, DPS) kartę zgonu wystawia lekarz będący na dyżurze w chwili śmierci pacjenta. Na podstawie wystawionej karty zgonu można w USC uzyskać akt zgonu.

Wymagane dokumenty

Sytuacja zgonu Bliskiej Osoby wiąże się z koniecznością przedstawienia kilku ważnych dokumentów.
Niektóre mogą być w posiadaniu zmarłego i jego rodziny, inne jednak należy uzyskać z różnych instytucji.

 • karta zgonu – to podstawowy dokument, który należy uzyskać po śmierci danej osoby. Karta zgonu wystawiana jest przez lekarza POZ lub też lekarza pogotowia ratunkowego jako następstwo faktu stwierdzenia zgonu. Jeśli dana osoba umiera w szpitalu, to karta zgonu zostanie wystawiona przez lekarza dyżurnego. Karta zgonu uprawnia zakład pogrzebowy do wykonania eksportacji ciała zmarłego. Jest także podstawą do wystawienia aktu zgonu.
 • akt zgonu – to dokument, wystawiany w Urzędzie Stanu Cywilnego, na podstawie karty zgonu. Jest on niezbędny do zlecenia i podjęcia kolejnych procedur w trakcie organizacji pogrzebu. W celu otrzymania aktu zgonu należy przedstawić – oprócz karty zgonu – także dowód osobisty zmarłego.

Wszelkie czynności, związane z uzyskaniem aktu zgonu oraz z przygotowaniem ceremonii żałobnych, można zlecić wybranemu zakładowi pogrzebowemu.

Wśród dokumentów, które są niezbędne w trakcie kolejnych etapów organizacji uroczystości żałobnych, są m.in.:

 • akt zgonu
 • dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb
 • zaświadczenie z zakładu pracy (jeśli zmarły był aktywny zawodowo)
 • legitymacja emeryta/rencisty

W przypadku, gdy pogrzeb odbywa się w innym kościele niż parafia, do której należał zmarły, niezbędne jest zaświadczenie z tejże parafii.

Zakład Pogrzebowy STOLTRUM w Wieruszowie pozostaje do Państwa dyspozycji. Jeśli chcą, abyśmy służyli naszą pomocą w organizacji ceremonii żałobnej, prosimy o kontakt telefoniczny. Numer telefonu (62) 784 26 75 czynny jest całą dobę.

Na Państwa życzenie firma STOLTRUM może przejąć na siebie całościową odpowiedzialność za przygotowanie ceremonii żałobnej – włącznie z dopełnieniem wszystkich kwestii formalnych i urzędowych.